תפריט

סורקים אינטרה אורליים

קטגוריות מוצרים

סורק אינטרה אורלי אלחוטי – DEXIS™ IS 3800W

סורק אינטרה אורלי – DEXIS™ IS 3700

65,900.00 + מע"מ

סורק אינטרה אורלי – HELIOS 600 Eighteeth

65,000.00 + מע"מ

סורק אינטרה אורלי – HELIOS 500 Eighteeth

49,000.00 + מע"מ