TI-MAX – X450L טורבינה

טורבינה כירוגית המותאמת במיוחד לעבודה בסביבות המולארים האחוריים.

קירור מים בלבד ללא אוויר למניעת אמפיזמה.

קבלו הצעת מחיר