IPEX II

מד עומק התעלה האמין והמדוייק ביותר בעולם.

המכשיר משתמש בטכנולוגייה ייחודית לקביעת המרחק מהאפקס והוכח מחקרית כמדוייק ביותר.

למכשיר צג LCD צבעוני גדול וברור והתראה קולית אשר נותנת אינדיקציה לגבי הקרבה לאפקס מבלי להסיט את המבט מאזור העבודה.

קבלו הצעת מחיר