Icare

המכשיר שקבע סטדנרט חדש ברמת תחזוקת כלי היד שלך.

  • שימון נכון של עד 4 כלי יד במקביל
  • תוכניות שימון שונות לטורבינות, ידיתנים, זוויתנים ומכשור כירוגי
  • משמן גם את תפס המקדח
  • מפעיל את המכשור תוך כדי שימון כך שהשמן מגיע לכל חלקי הכלי
  • חסכון אדיר בהוצאות המרפאה על שמן
  • מאריך משמעותית את חיי כל היד
  • פשוט, נקי וידידותי למשתמש
  • מנוע אוויר עם חיבור מים חיצוני במהירות 23 אלף סל"ד
קבלו הצעת מחיר